Verksamhetsområden

Vår huvuduppgift är elprojektering av elanläggningar som vi utför enligt svenska EL-AMA och EU-standarder.

Vi lägger stor vikt vid

-Belysning, belysningsberäkningar, belysningsstyrning med energisparande funktioner. Belysningsdesignen ingår om beställaren önskar.

-Datanätverk och kopplade mobila tjänster.

-Inbrottslarm

-Passersystem

-Kameraövervakning

-Patient- och överfallslarm

-Brandlarmplanering med installationsintyg

-Signal- och säkerhetsbelysning

-UPS

-Generatorer

Vår oberoende ställning garanterar beställaren ett lågt entreprenadpris

Vi utför även

- Elkontrollantuppdrag

- Lagstadgad periodbesiktning och besiktning av elanläggningar