Projekt

söndag, 25 september 2011 17:42

Näfsby daghem

2011

Näfsby daghem

Pågående projekt för Hammarlands kommun.

söndag, 25 september 2011 17:45

Måleri Blomberg, Hall

2011

Måleri Blomberg

Pågående projekt.

Lagerhall och försäljningsutrymmen i Möckelö.

tisdag, 27 september 2011 12:44

Jan Karlsgården Värdshus

2011
Jan Karlsgården Värdshus

Utbyggnad av nuvarande värdshus

tisdag, 27 september 2011 12:46

Ålands Yrkesskola

2011
Ålands Yrkesskola

Renovering av elavdelningen

tisdag, 04 oktober 2011 14:37

Trobergshemmet-del II

2011
Trobergshemmet, del II

Elkontrollantuppdrag

onsdag, 19 oktober 2011 12:15

Labratoriet

2011

Labratorie

Elprojektering av brandlarmanläggning.

Laboratoriebyggnad i Jomala

fredag, 04 november 2011 07:24

ÅHS Medicinavdelningen

2011

ÅHS Medicinavdelningen

Elkontrollantuppdrag

söndag, 27 november 2011 11:46

Självstyrelsegården

2011
Självstyrelsegården

Elkontrollantuppdrag

söndag, 27 november 2011 11:48

Vattenreningsverk

2011 
Vattenreningsverk

Dokumentation och arkivering av befintliga handlingar

fredag, 23 december 2011 10:12

Biogasanläggning

2011

Biogasanläggning, avloppsreningsverk.

Elprojektering av process- och flödesstyrning, kraft&belysning, brandlarmanläggning, signal- och säkerhetsbelysning, datanätverk, UPS etc
Beställare: Goodtech Environment AB.
Slutkund: Mjölby kommun

 

 

måndag, 25 juni 2012 16:42

Curlinghallen

2012
Curlinghall

Elprojektering av kraft, belysning och kyla
Slutkund: Åland Curling

måndag, 25 juni 2012 16:47

Garage, Landskapsregeringen

2012

Garage

Elprojektering av miljövänlig belysning

Slutkund: Ålands Landsskapsregering

måndag, 25 juni 2012 16:53

Alandia Bolagen

2012
Alandia Bolagen

Elprojektering av Alandia bolagens huvudkontor. Miljövänlig belysning, uttag, etc

Ytan utgör ca 4200m2. Projektet delas in i 2 etapper.

Slutkund: Alandia Bolagen

lördag, 01 september 2012 08:27

Jomala Kommunalgård

2012

Jomala Kommunalgård

Renovering och omdisponering av befintliga ytor. Ytan utgör ca 240m2.

Slutkund: Jomala Kommun

lördag, 01 september 2012 08:36

Bostadsrätter, Stockholm

2012

Bostadsrätter, Stockholm

Renovering av befintliga lägenheter.

Beställarens målsättning är att utföra det enligt dagens standard, vilket inbegriper sänkta driftskostnaderna, säkert och bekvämt boende för hyresgäster, låga brandrisker etc.

Uppdraget utför vi som underkonsulter åt vår nya samarbetspartner. Vi ser fram emot detta uppdrag och hoppas kunna utföra det till full belåtenhet åt dem.

lördag, 01 september 2012 09:05

Maxinge Center

2012
Maxinge Center

Uppdrag att fortsätta projektera och utföra kontrolluppdrag under pågående entreprenad.

Gallerians totalyta utgör ca 9000m2.

Mer information kommer senare.

 

lördag, 06 oktober 2012 07:08

S-Market

2012

S-Market i Godby

Elprojektering av S-Market i Godby.

Uppdraget utför vi åt Harrys El, elentreprenör för uppdraget.

lördag, 06 oktober 2012 07:13

Bro, Sverige

2012
Bro, Sverige

Vi utför i samråd med våra samarbetspartners, elprojektering av belysning för en bro i Sverige.

Mer information kommer senare. Bron är ca 750m.

 

fredag, 23 november 2012 18:22

BRF Segelmakaren

2016

 

BRF Segelmakaren

För närvarande projekterar vi Segelmakaren, innehållande flertalet bostadsrätter. Uppdraget utför vi åt Klingbergs elektriska entreprenad.